Select Page

Dörrpartier

Dörrpartier Det finns många krav på ett dörrparti. Partiet ska skydda mot brand, fungera vid nödutrymning, försvåra vid inbrott och vara tillgänglighetsanpassat. Ofta ska kraven kombineras på ett och samma parti.     Exempel på vanliga krav kan vara...

Skjutpartier

Skjutpartier Skjutparti även kallat skjutdörrsparti är en lösning som ger en stor öppning utan att ta plats inåt i lokalen. Skjutdörrslösningar används ofta av detta skäl av butiker och shoppingcentra med stor kundgenomströmning. Skjutpartier finns i olika utföranden,...

Skola och förskola

Skola och förskola Skola och förskola Kontrollerar närvaro över internet \Server Föräldrar kan fjärransluta till skolans server och kontrollera närvaron för sina barn \Kommunikationsomvandlare Åtkomstkontrollsystemet kommunicerar med skolans server via...

Hotell och pensionat

Hotell och pensionat Hotell och pensionat System med reception och hotellgästledning \Huvudingångsläsare Ingången till byggnaden är skyddad av en standardläsare, som använder en tidsplan för att hålla dörrlåset upplåst hela dagen och kräver ett giltigt kort för...

Affärscenter

Affärscenter Affärscenter Många grupper av besökare \Utgångsläsaren Utgångsläsaren förhindrar upprepad åtkomst av en enda person utan att lämna först (anti-passback-funktion). \Inträdesläsare Att komma in i objektet är villkorat t.ex. med antalet återstående...