Säkerhet

Klämskydd

Skydd mot fjäderbrott

Säkerhet

Fortaxas garageportsdesign överensstämmer helt med kraven i europeiska säkerhetsstandarder EN 12604 och EN12453:

• sandwichpanel med klämskydd

• pålitligt skydd mot upphakning och kapning av kläder eller händer, säkerställs genom avsaknad av vassa kanter. Samt placering av kabeln mellan den vertikala spårprofilen och dörrblad

• utformning av spårprofiler och rullar förhindrar studsande dörrblad

• automatiserade garageportar är utrustade med speciella säkerhetssystem. Om porten kommer i kontakt med ett hinder kommer den att stoppas automatiskt. Detta system förhindrar också personer från att lyftas med när porten öppnas.

• I händelse av strömavbrott, finns det ett system som kopplar om automatiserade dörrar till manuell drift.

Fortaxas garageportar uppfyller kraven i EU-direktiven kring anläggning, avseende produkternas säkerhet, vilket bekräftas av protokoll som utfärdats av det europeiska ackrediterade laboratoriet. Försäkringar om överensstämmelse har utarbetats på grundval av utfärdade protokoll, som gör det möjligt att markera Fortaxas portar med CE-märkning.
Bildtext.
Klämskydd
Skydd mot fjäderbrott
Säkerhet

Våra tjänster innefattas av reglerna för ROT-avdrag. Det betyder att du endast betalar för halva arbetskostnaden när vi monterar dina garageportar. Vi kan även hjälpa dig med finansiering när du köper garageportar av oss. Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda 24 månaders räntefri finansiering.

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om finansiering och ROT-avdrag.