Brandskydd

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i förloppet och därigenom minimera skador genom en bredd av produkter inom brandskydd såsom brandjalusier och rökgardiner i olika klasser.

Vi friskriver för oss eventuell oaktuell / felaktig produktinformation på hemsidan. Vid förfrågan kontakta oss för att få korrekt projektspecifik produktinformation. 2014-05-15

Brandjalusi - Fortaxa Security

Brandjalusi FF 76

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i... Läs mer »
Brandgardin

Brandgardin Flammatex E60/E120

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i... Läs mer »
Brandgardin - Fortaxa Security

Rökgasgardin Flammatex

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i... Läs mer »

Brandisolerade skjutgaller

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i... Läs mer »