Brandskydd

Brandskydd hjälper när mänskligt liv och stora materiella kostnader står på spel när bränder och rökutveckling sker. Vi ser till att begränsa branden tidigt i förloppet och därigenom minimera skador genom en bredd av produkter inom brandskydd såsom brandjalusier och rökgardiner i olika klasser.

Vi friskriver för oss eventuell oaktuell / felaktig produktinformation på hemsidan. Vid förfrågan kontakta oss för att få korrekt projektspecifik produktinformation. 2014-05-15

Brandjalusi - Fortaxa Security

Brandjalusi FF 76

Brandjalusi FF 76 är en rulljalusi avsedd för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler och offentlig miljö. I en miljö där risken för brand är... Läs mer »
Brandgardin

Brandgardin Flammatex E60/E120

Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand- eller rökkrav på en öppning som en cell, en sektionsvägg eller en yttervägg. När brandlarmen löser... Läs mer »
Brandgardin - Fortaxa Security

Rökgasgardin Flammatex

Det är röken som är det farligaste hotet. Konstruktionen av stora byggnader, t.ex. biografer, utställningshallar, flygplatser, järnvägsstationer och köpcentra, måste ses över noga så... Läs mer »

Brandisolerade skjutgaller

Brandisolerade skjutgaller är en hållbar lösning för platser som kräver nödutrymning enligt byggnorm. Vid aktivering av ett centralt larmsystem eller en rökdetektor så kommer... Läs mer »