Brandisolerade skjutgaller

Brandisolerade skjutgaller är en hållbar lösning för platser som kräver nödutrymning enligt byggnorm. Vid aktivering av ett centralt larmsystem eller en rökdetektor så kommer det brandisolerade gallret automatiskt att säkra din önskade öppning. Brandisolerade skjutgaller rekommenderas för hiss lobbyer, breda utgångar, brandklassade korridorer och områden med en krökt yta.