Brandjalusi FF 76

Brandjalusi - Fortaxa Security
Rulljalusi av stål avsedd för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler samt offentlig miljö. Det kan även användas som kombinerat brand- och inbrottsskydd.

Fortaxa brandjalusi är konstruerat av sammanlänkade stållameller med en höjd av 76 mm. Styrskenor, rökskena samt kåpa tillverkas av bockad stålplåt.

I standardutförande levereras jalusiet och styrskenorna i galvaniserat utförande. Jalusiet styrs antingen av en smältsäkring som reagerar vid 70 grader eller via 24V brandlarm.

Vidare kan man koppla in olika signalsystem, varningslampor, sirener eller högtalarröster. Man kan även få jalusiet att efter igångsättande stanna till innan det stängs helt för att ge ytterligare en utrymningsväg.

Jalusiet kan även förses med olika låsningstyper för att på så sätt även fungera som en kombination av inbrottsskydd/avskiljningsjalusi.

Tekniska specifikationer

Profilhöjd 76 mm
Vikt 10kg/kvm
Format Max format utgör 12000 mm x 6000 mm
Material Galvaniserad stålplåt
Övrigt Jalusierna är typgodkända av Swedcert i brandklass E 240 och EI240 med sprinkling.

Ladda ner

Produktblad
Certifikat