Rökgasgardin Flammatex

Rökgasgardin Flammatex - Fortaxa Security
Det är röken som är det farligaste hotet.

Konstruktionen av stora byggnader, t.ex. biografer, utställningshallar, flygplatser, järnvägsstationer och köpcentra, måste ses över noga så att man skapar evakueringsmöjligheter för byggnadens hyresgäster och besökare.

Vi har därför, som stöd för konstruktörer av stora byggnader, infört den automatiska rökgasgardinen Flammatex. Rökgasgardinerna kan användas till att innestänga eller avleda röken ur byggnaden på ett säkert sätt.

När brandlarmen löser ut, antingen lokalt via ett röklarm eller via en brandlarmcentral, stängs brand- och rökgardinen. Systemet har konstruerats för att övervaka och reagera på eventuella fel i brandlarmkedjan och ledningscentralen. Eventuella fel i brandlarmkedjan kan automatiskt sänka ned de relevanta rökgardinerna i den styrda zonen.

Ett felmeddelande visas även i ledningscentralen. När systemet är i normal drift lyser driftsindikatorn grön och inga feltecken visas. Allt detta styrs av en avancerad styrcentral.

Ladda ner

Produktblad