Glaspartier som gör skillnad

Om du ska ha glaspartier i din fasad eller i ditt kontor är det en del saker du bör tänka på. Ditt glasparti ska inte bara släppa in ljus och göra lokalen attraktiv. Det ska också klara en rad olika funktionskrav.

Snygga glaspartier i din dörr eller fasad kan vara det som drar kunderna till just din butik. Med våra glaspartier får du dessutom ett fullgott skydd mot bland annat vind, regn och brand. Dessutom får du en bättre inomhusmiljö med minskat buller och en bättre energihushållning.

Glaspartier efter dina önskemål

Våra glaspartier utgår inte från någon standardmall utan anpassas efter dina önskemål och utifrån dina förutsättningar. På så sätt kan vi se till att ditt fasadsystem inte bara ser bra ut utan även klarar alla de funktionskrav som ställs.

Några av de funktionskrav som ställs på glaspartier i fasadsystem är att de ska vara täta och stå emot väder och vind, samtidigt som de ska kunna bidra till en bättre ventilation, både till vardags och i händelse av brand. Glaspartier fungerar dessutom som brandavskiljande väggar och förhindrar brandspridning om de är monterade på rätt sätt.

Rätt glaspartier sparar pengar

Väl uppförda glaspartier bidrar även till en bättre energihushållning. Genom att ställa krav på värmeisolering och lufttäthet i fasaden kan vi leverera glaspartier som begränsar värmeförluster och se till att dina energikostnader minskar.

Utifrån dina önskemål kan vi även skapa glaspartier som kan verka som bullerskydd och ljudisolering. Här finns det flera parametrar att ta hänsyn till, men rätt utfört kan glaspartier var den avgörande skillnaden mellan en bullrig och en behaglig miljö.

Glaspartier som solskydd

Även om glaspartier släpper in ljus kan de också utformas så att de motverkar för mycket ljus och för höga innetemperaturer. Solskydd kan utformas på flera sätt. Till exempel på fasadens utsida eller insida. Det mest praktiska är dock att ha solskyddet i glaset.

Våra glaspartier är brandklassade och kan levereras som säkerhetsglas. Tillsammans med våra aluminiumprofiler, blir de ett säkert och estetiskt tilltalande inslag i din fasad. Aluminiumpartierna kan beställas antingen som rena, eller lackerade i valfri färg. Kontakta oss så berättar vi mer.

Aluminiumpartier - Fortaxa Security