Öppna upp med glasväggar

Ett sätt att lyfta sin verksamhet eller sitt kontor till en helt ny nivå är att sätta upp glasväggar. Det är inte bara snyggt utan bidrar även till öppenhet på arbetsplatsen.

Glasväggar blir allt vanligare i den moderna arkitekturen och när det kommer till inredning av kontor och offentliga miljöer är glas ett material som erbjuder fantastiska möjligheter. Tack vare sin transparens och robusthet skapar glasväggar både öppenhet och avskildhet. Dessutom bidrar de till att skapa struktur åt såväl organisation som lokaler. I butiksmiljöer, till exempel i en galleria, kan de dessutom fungera som blickfång i en konkurrensutsatt miljö.

Glasväggar är mer än väggar

Förutom den självklara fördelen med glasväggar, nämligen att de släpper in ljus, går det att laborera med en rad olika möjligheter för att skapa väggar som på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen och bidrar till kreativitet och till och med köplust. Samtidigt som de har alla de egenskaper som en traditionell vägg erbjuder, så länge du inte spikar upp en tavla eller liknande.

Men glasväggar är så mycket mer än en genomskinlig vägg. Lokaler med mycket ljusinsläpp har en förmåga att påverka de som vistas i lokalen positivt. Glasväggar kan därför även fungera som humörhöjare och skapa ett bättre arbetsklimat.

Många möjligheter med glasväggar

Glasväggar ger dig även möjligheten att uppföra flera angränsade kontor bredvid varandra utan att det känns trångt. Med våra glasväggar får du dessutom väggar som kan fungera som bullerskydd. Tack vare sina ljuddämpande egenskaper och beroende på hur glasväggarna placeras och utformas går det att skapa en inomhusmiljö fri från störande ljud från både insidan och utsidan.

Våra glasväggar är säkra

En av de största fördelarna med glasväggar, förutom det estetiska, måste ändå vara brandsäkerheten. Vid händelse av brand fungerar glasväggar som brandavskiljare. Och om närliggande väggar och tak är uppfört i brandsäkert material har du en pålitlig brandvägg.

Självklart uppfyller våra glasväggar marknadens krav på kvalitetssäkring.

Om du har några frågor om glasväggar och hur vi kan hjälpa dig med detta är du mer än välkommen att höra av dig till oss. Tillsammans hittar vi rätt lösning för dina glasväggar.