Industriportar


Industriportar från Fortaxa används ofta i industrianläggningar,lastkajer, lager och offentliga byggnader.

Eftersom vi har stort urval av konstruktionsutförande på industriportar (tio olika) tillåts installation av dörrar i anläggningar med eventuella egenheter i öppningen, till exempel lågt tvärstycke, högt tak eller sadeltak och så vidare. Fortaxas portar i ProPlus- serien kan installeras i öppningar upp till 8 meters bredd och 7 meters höjd. Designen av sådana dörrar har dessutom förstärkts för att säkerställa driftsäkerhet och säkerhet.

Industriportar är takskjutportar med ett speciellt utförande, skapade för en intensiv användning. Deras design gör det möjligt att utföra upp till 100 000 öppna-/stängcykler. Takskjutportarnas vikt balanseras av individuellt valda torsionsfjädrar så att dörrarna kan öppnas eller stängas manuellt. För att öppna Fortaxas industriportar behöver man använda kraft under 260N (≈26 kg), medan vikten av dörrbladet kan överstiga 600 kg. Automatisk öppning kan installeras för att säkerställa en mer bekväm och säker användning av takskjutportar.

Fortaxas industriportar uppfyller alla krav i europeiska säkerhetsstandarder, vilket bekräftas av rapporter som utfärdats av europeiska ackrediterade laboratorier samt är CE-märkta.

Användning av energibesparande paneler och tätning längs hela dörrområdet, säkerställer lämplig temperatur inne i industrilokaler.