Öppningsalternativ


Manuell öppning

Industriportar i ProPlus-serien är balanserade med ett system av individuellt utvalda torsionsfjädrar, därmed kan dörren öppnas eller stängas manuellt. För att öppna en Fortaxa industriport måste man använda kraft under 260N (≈26 kg), medan vikten av dörrbladet kan överstiga 600 kg.

En kedja kan användas för att underlätta manuell höjning av dörren. Öppning och stängning av dörren görs med en stållina som aktiverar mekanismen.

Ett särskilt block kan dessutom användas för att öppna dörren manuellt. Öppning och stängning av dörren utförs med rep hängde över blocket och fäst i den sista panelen av dörrbladet. Det rekommenderas att använda blocket om dörren är över 2 meter hög med en yta på upp till 15 m2.

Automatisk öppning

För automatisering av industriportar erbjuder Fortaxa automatik av hög kvalitet och tillförlitlighet, särskilt tillverkad av Nice, Marantec, AN-Motors.

Enheterna installeras direkt på en industriports axel. Sådana axelmonterade enheter klarar av industriportar upp till 45 kvm. Dessutom kan dörrarna fungera med hög öppna-/stängfrekvens. Sådana enheter kan installeras i ouppvärmda platser eller sådana med hög luftfuktighet.

Automatiserade dörrar kan lätt kontrolleras med en knappanel eller en fjärrkontroll.

Säkerhets- och kontrollsystemkomponenter, såsom induktionsgångjärn, signalljus, fotoceller, optiska sensorer, olika fjärrkontroller etcetera, säkerställer driften av dörren.

Takbaserad drivkraft används för att automatisera industriportar vid låga och lutande installationer. Drivkraft med stång monteras direkt under rumstaket. Industriporten förflyttas via en kedja som ligger i kraftstången.