Säkerhet

Skydd mot fjäderbrott

Bottenrullfäste

Maximal bredd på ProPlus takskjutportar är 8 m, maximal höjd – 7 m, vikt – 700 kg. Driftsäkerhet är av avgörande betydelse för sådana dörrar.

Fortaxas industriportar uppfyller alla krav i europeiska säkerhetsstandarder (EN 12604, EN 12453).
Standarden av industriportar inkluderar ett skyddssystem för fjäder- och repbrott (utan extra avgift):
– Varje torsionsfjäder är utrustad med en speciell enhet som fixerar dörrbladet vid fjäderbrott.
– Speciella bottenrullfästen som hindrar bladet från att sjunka eller kollapsa om repet går sönder eller dess spänning minskar.

Fjädersystemet balanserar dörrbladet i varje läge. Spårens och rullarnas design förhindrar att rullarna spontant faller ur från spåren. Detta säkerställer ett pålitligt skydd mot okontrollerad rörelse av dörrbladet.

Sandwichpanelens design garanterar skydd mot klämskador mellan paneler, liksom mellan dörrbladet och vertikala spår.

Ett stöldskyddssystem säkrar dessutom från inbrott. I händelse av otillåten ryckning i porten, blockerar skyddsenheten dörrbladet och förhindrar inbrott.

Automatiserade industriportar är utrustade med speciella säkerhetssystem. Och om en port vidrör något hinder stannar den automatiskt.

Fortaxas industriportar uppfyller kraven i EU-direktiven kring anläggning avseende produkternas säkerhet, vilket bekräftas av protokoll som utfärdats av det europeiska ackrediterade laboratoriet. Försäkringar om överensstämmelse har utarbetats på grundval av utfärdade protokoll som gör det möjligt att märka Fortaxas portar med CE-märkning.