Jalusier

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper.

Jalusier för fönster

Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol och ger dessutom ett fullgott inbrottsskydd utifrån efter stängning på butiker och restauranger. Våra rulljalusier för fönster är snabbmanövrerade vilket gör att det går snabbt att öppna och stänga dem vid flera tillfällen under dagen, även om man har många fönster.

Jalusier för butiker och restauranger

I en butiks- eller restaurangmiljö finns ofta kravet på att jalusierna ska medge insyn samtidigt som de ska vara säkra mot inbrott. Speciellt i gallerior och köpcentrum blir det också allt vanligare att jalusierna ska vara estetiskt tilltalande, något som historiskt sett inte varit självklart för denna typ av säkerhetslösningar, där just motståndskraften varit högsta prioritet. Läs mer om ett av våra mest populära jalusier för restaurang och butik.

Jalusier för industri

För avstängning i industrimiljöer krävs oftast mycket kraftiga modeller av jalusier. Det är inte ovanligt att inbrottsförsök på industrianläggningar ibland görs med att fordon körs mot säkerhetsspärren. Även olyckor kan såklart inträffa då tunga långtradare kör in i jalusin. Kort sagt: en jalusi i industrimiljö utsätts för stora påfrestningar och behöver dimensioneras därefter.

Vi friskriver för oss eventuell oaktuell / felaktig produktinformation på hemsidan. Vid förfrågan kontakta oss för att få korrekt projektspecifik produktinformation. 2014-05-15

Jalusi FI 76

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »
Rullgaller DB100 Hel - Fortaxa Security

Jalusi DB 100

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »
Fortress Jalusi ES 310 - Fortaxa Security

Jalusi ES 310

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »
Jalusi ES 410 - Fortaxa Security

Jalusi ES 410

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »
Jalusi Polykarbonat - Fortaxa Security

Jalusi Polykarbonat

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »
Rolladen - Fortaxa Security

Rolladen

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »

Trärulljalusier

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »

Rulljalusier aluminium

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »

Perforerade rulljalusier

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »

Stål rulljalusier

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »

Rostfritt ståljalusi

Vi erbjuder en rad olika jalusier, alla med säkerhet och trygghet som grundegenskaper. Jalusier för fönster Små rulljalusier anpassade för fönster skyddar mot sol... Läs mer »