Jalusi Polykarbonat

Polykarbonat är ett heltäckande jalusi med genomsikt avsett för montering inom- och utomhus som skydd för entréer, gallerior, butiker och restauranger.

Jalusiet är tillverkat av strängpressade aluminiumprofiler, vilka är sammanfogade med polykarbonatlameller. Lamellerna av polykarbonat är tillverkade i 4 eller 6 mm tjocklek. Styrskenor är tillverkade av strängpressad aluminium.

Polykarbonat är ett glasklart plastmaterial som är 250 gånger starkare än glas. En bra kombination av ett inbrottsskydd och design.

Ett “osynligt” skydd kan vara att föredra i miljöer där stor vikt läggs vid insynsmöjligheter utan att säkerheten åsidosätts. Allt större kravs ställs i dag på att säkerhetsutrustning på bästa sätt ska smälta in i den befintliga miljön.

Polykarbonat klarar dessa krav med råge samtidigt som full insyn i exempelvis skyltfönster ges även när butiken är stängd.

Jalusi Polykarbonat - Fortaxa Security
Jalusi Polykarbonat - Fortaxa Security
Jalusi Polykarbonat - Fortaxa Security

Tekniska specifikationer

Profilhöjd 80 mm
Vikt 9 kg/kvm
Format Max format utgör 6500 mm x 5000 mm
Material Natureloxerad aluminium och polykarbonat
Övrigt Aluminiumprofilerna kan pulverlackeras