Rolladen

Rolladen - Fortaxa Security
Rolladen skyddar mot skadegörelse, värme och sol samt är ett lätt och snabbmanövrerat
jalusi för små och medelstora ytor.

På kontinenten används den ofta som solskydd för hela glaspartier på bl. a. hotell.
Kombinationen av snabb manövrering med ljud- och värmeisolerande förmåga gör Rolladen till ett utmärkt skydd där det skall öppnas och stängas ofta.

Rolladen kan manövreras med motor, vev eller för mindre anläggningar med dragband.
Den tillverkas i aluminium och lamellerna är fyllda med ljud- och värmeisolerande skum.

Höjd för jalusi i mm CD150 Tvärmått för kassett i mm Höjd för jalusi i mm CD200 Tvärmått för kassett i mm
0-900 137×137 0-1400 150×150
900×1300 150×150 900-1300 150×150
1300-1700 165×165 1300-1700 165×165
1700-2000 180×180 1700-2000 180×180
2000-2700 205×205 2000×2700 205×205
2700-3600 230×230 2700-3600 230×230

Tekniska specifikationer

Profilhöjd 39 & 45 mm på CD150 och 54 mm på CD200
Vikt 3-5 kg/kvm
Format Max format utgör 3500 x 2500 mm på CD150 och 4500 x2800 mm på CD200
Material Natureloxerad aluminium med ljud- och värmeisolerande skum
Övrigt Standardkulör vit, grå och brun. Styrning med dragband, motor eller vev.

Ladda ner

Produktblad