Ljudisolerade skjutgaller

Ljudisolerade skjutgaller är en bra ekonomisk lösning och dessa galler är anpassade för multi-funktionella områden som skolor, samlingslokaler, konferensanläggningar, hälsovård lokaler och kontor. Dessa galler har en STC rating på 45 per ASTM E90.