GarageportarAnvändning

Fortaxas garageportar är takskjutportar som används allmänt för konstruktion av fritidshus, garage och parkeringsplatser. Det finns ett antal fördelar med takskjutportar. Till exempel användbarhet, tillförlitlighet och säkerhet, god tätning och utmärkt värmeisolering.

Takskjutportsblad består av flera sektioner, sammanfogade med gångjärn av stål. Via profilspåret rör sig dörrbladet från det vertikala läget (stängt) till vågrätt läge (öppet) under taket. En sådan rörelsebana gör det möjligt att spara utrymme både framför dörren och i garaget.

Fortaxas garageportar garantera säker drift för hela familjen. Dörrarna uppfyller EU-direktiv angående produktsäkerhet, vilket bekräftas av testprotokoll. Protokollen tillåter att Fortaxas dörrar markeras med CE-märkning.

Användning av energieffektiva paneler och försegling av hela omkretsen av dörren säkerställer lämplig temperatur inuti garaget.

Öppningsalternativ för garagedörrar

Takskjutportar kan lätt öppnas eller stängas manuellt eftersom deras vikt kompenseras av fjäderpaketet. För att lyfta Fortaxas garageportar räcker det att applicera kraft på max 150N (≈ 15 kg).

Garageportarna är utrustade med en elektrisk motor som ger extra komfort. Automatiserade garageportar är utrustade med fjärrkontroll som styrs enkelt från bilen. Det är särskilt praktiskt i oväder. För att öppna dörrarna ska du bara trycka på en knapp.

Livscykeln för Fortaxas dörrar är avsedd för 25.000 höj-/sänkcykler, vilket ungefär motsvarar 17 års drift (fyra höjnings-/sänkningsåtgärder dagligen under hela perioden).

Vi kan även hjälpa dig med finansiering när du köper garageportar av oss. I samarbete med Wasa Kredit kan vi erbjuda 24 månaders räntefri finansiering. Dessutom innefattas våra tjänster av reglerna för ROT-avdrag. Det betyder att du bara betalar för halva arbetskostnaden.

Kontakta oss så berättar vi mer om finansiering och ROT-avdrag.