Select Page

Brandjalusi FF 76

Brandskydd

Brandjalusi FF 76 är en rulljalusi avsedd för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler och offentlig miljö. I en miljö där risken för brand är större än normalt, eller där många människor vistas, bör man snabbt kunna stänga av utrymmen vid brand. I större lokaler är branddörrar ofta otillräckliga och för att på ett smidigt kunna stänga av en bred yta med högt i tak är en brandjalusi en bra lösning.
Fortaxas brandjalusi är konstruerad av sammanlänkade stållameller med en höjd av 76 mm. . Styrskenor, rökskena samt kåpa tillverkas av bockad stålplåt.

I standardutförande levereras denna jalusi och styrskenorna i galvaniserat utförande. Jalusin styrs antingen av en smältsäkring som reagerar vid 70 grader eller via 24V brandlarm. Vidare kan man koppla in olika signalsystem, varningslampor, sirener eller högtalarröster. Man kan även få jalusin att efter igångsättande stanna till innan den stängs helt för att ge ytterligare en utrymningsväg. Jalusin kan även förses med olika låsningstyper för att på så sätt även fungera som en kombination av inbrottsskydd/avskiljningsjalusi.

 

Bockad stålplåt

FF 76 är konstruerad av sammanlänkade stållameller med en höjd av 76 mm. Styrskenorna, rökskenan och kåpan görs av bockad stålplåt, som ger ett fullgott skydd mot extremt höga temperaturer. Jalusin utlöses med hjälp av en smältsäkring, som känner av när temperaturen överstiger 70ºC och hissar ner jalusin. Den kan också aktiveras med ett 24V brandlarm.

 

Signalsystem för ökad säkerhet

Till brandjalusin kan även olika signalsystem kopplas, till exempel varningslampor, sirener eller högtalarröster. Detta gör att jalusin även fungerar som en brandvarnare som kan varsko människor och uppmana dem att ta sig i säkerhet om en brand skulle uppstå.
Jalusin kan också programmeras till vissa beteenden, som till exempel att stanna till en kort period vid nedhissning för att tillåta evakuering, och sedan slutas helt på kommando. Alla funktioner kan varieras och anpassas för att passa i den miljö den installeras i.
Vi kommer överens med dig om hur din brandjalusi ska fungera och vilka typer av signalsystem som ska kopplas in, och tar hand om det under installationen.

 

Vilken säkerhet erbjuder en brandjalusi?

En brandjalusi är en rulljalusi byggd för att stå emot bränder och erbjuder ett mycket bra skydd mot värme, rök och eld. Den kan användas inom industri, kommersiella lokaler och annan offentlig miljö där man vill kunna dela in lokalen i brandceller eller skydda omgivningar från bränder som kan uppstå i osäkra lokaler.

 

Motoriserad och utrustad med varningssystem

Genom att installera en brandjalusi ger man medarbetare och kunder ett fullgott skydd mot brand. Jalusin är motoriserad och aktiveras automatiskt genom en smältsäkring som fäller ner jalusin när temperaturen överstiger 70ºC. En brandjalusi kan även utrustas med varningssystem i form av sirener, varningsljus eller högtalarröster som varnar för brand.

 

Solid och härdig konstruktion

En brandjalusi är genom sin uppbyggnad optimerad för att stå emot bränder och höga temperaturer. Den är uppbyggd av stållameller som löper i U-formade sidospår i galvaniserat stål och hakar vid nedsänkning i en bottenskena som bidrar till att göra skyddet hundraprocentigt.

 

Automatisk och manuell manövrering

Brandjalusin styrs manuellt via ett styrskåp där man förutom att hissa jalusin upp och ner även kan koppla in funktioner som brandlarm, rök/värmedetektor, siren, blixtljus mm. Styrskåpet har batteribackup och är programmerat att funktionstesta sig självt var 48:e timma för att verkligen fungera när det gäller. Utöver den manuella styrningen är brandjalusin naturligtvis också automatiserad för att stängas vid brand.

 

Brandsäkerhet för offentliga miljöer

Hur uppnår man högsta möjliga brandsäkerhet och minimerar risken för brandrelaterade olyckor och skador på arbetsplatsen eller i butiken? Vad finns det för tekniska hjälpmedel att dra fördel av och vad ska man göra om en brand uppstår? Det här är frågor som rör sig i många platschefers och butiksägares huvuden när de tänker på brandsäkerhet och skyddsarbete. På Fortaxa har vi lång erfarenhet av att brandsäkra miljöer och finns naturligtvis till hands om du har några frågor kring brandsäkerhet eller undrar över brandskyddsprodukter.

 

Flamsäkra material och brandsläckare

Det allra viktigaste vid brandskyddsarbete är naturligtvis att göra allt man kan för att förhindra att en brand uppstår. Detta kan göras på många sätt. Ett är att flamsäkra textilier och andra material, vilket innebär att behandla dem med flamskyddsmedel. Soffor, gardiner, trädetaljer, alla är de potentiella bärare och spridare av eld. Att se till att möbler och annan inredning inte står för tätt eller för nära element är en annan bra åtgärd.

Brandsläckare och brandfiltar ska hänga väl synligt och all personal ska undervisas i var de sitter om en brand  skulle uppstå. Om en brand upptäcks i tid släcks den lätt med hjälp av en släckare eller en brandfilt.

Brandvarnare och sprinklers

Brandvarnare ska sitta i alla rum i en offentlig miljö. De ska testas med jämna mellanrum och utgångna batterier ska bytas ut omedelbart. Brandvarnare är ovärderliga när det gäller att upptäcka och varna för rökutveckling och värme i god tid.

Ett sprinklersystem kan också vara en bra investering i en större lokal. Sprinklersystem är utrustade med sensorer som omedelbart aktiverar systemet när den känner av rök eller värme.

 

Tekniska specifikationer

Profilhöjd 76 mm
Vikt 10 kg/kvm
Format Max format utgör 12000 mm x 6000 mm
Material Galvaniserad stålplåt
Övrigt Brandjalusier är typgodkända i brandklass E 120 och EI120 med sprinkling.
i

Offert & Rådgivning

Tillverkning

Montering

Service

Fortaxa Security erbjuder en mängd olika alternativ när det gäller service för våra produkter.
Det kan gälla besiktning, funktionskontroll eller mer akuta ärenden. För den som önskar total trygghet skriver vi fullserviceavtal.
Alla våra rullgaller, jalusier och portar är CE-märkta.
Kontakta oss för mer information om vilken service vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss

Vi finns representerade på alla större orter i Sverige med egen personal och kontor.
Kontakta oss gärna för mer information om våra produkter och tjänster.

Kontakt

  • Max. file size: 128 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ADRESS

Besöksadress
Fortaxa Sverige AB
Lissmavägen 16
142 91 Skogås

Postadress
Fortaxa Sverige AB
Stapelgränd 15
973 41 Luleå

Tel:

08-556 616 70

info@fortaxa.se

ÖPPETTIDER

Måndag-Fredag

07-16

Övrig tid kontakta jouren

020-21 00 25

Fortaxa