Smidesgaller & gallergrindar

Smidesgaller och gallergrindar - Fortaxa Security
Smidesgaller är ett komplement till våra upprullningsbara galler och jalusier. Finns både som öppningsbara och fasta galler.

Gallren rekommenderas av så väl Försäkringsbranschens Service Aktiebolag som Polisens Brottsförebyggande enhet. Smidesgrindar och fönstergaller måttanpassas efter önskemål. Svart och vitt är standardfärger. Men även andra färger kan erhållas.

Smidet kan placeras såväl utomhus som inomhus och monteras antingen i nischen eller direkt mot vägg, så kallat frontmontage. Det öppningsbara smidet låses med beslag och hänglås alternativt låshus av valfri modell.

Smide är ett bra alternativ till rulljalusi när kostnaden skall hållas nere.

Gallergrind med cylindersystem

Vi har nu tagit fram ett nytt sätt att förstärka gallergrindar när cylindersystem används.
Detta unika system har tagits fram för att ytterligare förstärka grindens lås, eftersom
det är grindens svaga punkt.

Noways cylinderring är godkänd i klass 3 och används endast av Fortress Axalux.
Cylinderringen har ett borrskyddat låsskydd i sätthärdat stål, NoWays unika design ökar grindens styrka och styvhet, vilket minskar risken för perforering av grindbladet.

Låsskyddet går att använda tillsammans med den befintliga låscylindern och är mycket enkelt att installera.

Smidesgaller och cylindersystem - Fortaxa Security

Ladda ner

Produktblad
Certifikat
Certifikat
Certifikat