Select Page
Brandisolerade skjutgaller

Brandisolerade skjutgaller

Brandisolerade skjutgaller Brandisolerade skjutgaller är en hållbar lösning för platser som kräver nödutrymning enligt byggnorm. Vid aktivering av ett centralt larmsystem eller en rökdetektor så kommer det brandisolerade gallret automatiskt att säkra...
Rökgasgardin Fortaxa

Rökgasgardin Fortaxa

Rökgasgardin Fortaxa Det är röken som är det farligaste hotet. Konstruktionen av stora byggnader, t.ex. biografer, utställningshallar, flygplatser, järnvägsstationer och köpcentrum, måste ses över noga så att man skapar möjligheter att  evakuera för byggnadens...
Rökgasgardin Fortaxa

Brandgardin Fortaxa EW30/EW60/EW90/EW120

Brandgardin Fortaxa EW30/EW60/EW90/EW120 Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand- eller rökkrav på en öppning som en cell, en sektionsvägg eller en yttervägg. När brandlarmen löser ut, antingen lokalt via ett röklarm eller via en brandlarmcentral, stängs...
Brandjalusi FF 76

Brandjalusi FF 76

Brandjalusi FF 76 Brandjalusi FF 76 är en rulljalusi avsedd för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler och offentlig miljö. I en miljö där risken för brand är större än normalt, eller där många människor vistas, bör man snabbt kunna stänga av utrymmen...