Select Page

Vikglasväggar

Vikglasväggar Vi besitter ett komplett system för vikväggar i glas. För den transparenta rumsindelningen passar ett manuellt vikväggssystem utmärkt. Vi levererar vikpartier som lever upp till högt ställda krav på säkerhet och trygghet. Till att börja med så består...

Fasadpartier

Fasadpartier Våra fasadsystem/partier består av isolerade profiler. Isolatorns konstruktion och det inre fogbandet optimerar isoleringen i profilerna. Profilerna finns med ett flertal olika djup.  Fasadpartier är extremt välisolerade och tål tuffa förhållanden för att...

Dörrpartier

Dörrpartier Det finns många krav på ett dörrparti. Partiet ska skydda mot brand, fungera vid nödutrymning, försvåra vid inbrott och vara tillgänglighetsanpassat. Ofta ska kraven kombineras på ett och samma parti.     Exempel på vanliga krav kan vara...

Skjutpartier

Skjutpartier Skjutparti även kallat skjutdörrsparti är en lösning som ger en stor öppning utan att ta plats inåt i lokalen. Skjutdörrslösningar används ofta av detta skäl av butiker och shoppingcentra med stor kundgenomströmning. Skjutpartier finns i olika utföranden,...